Szanowni Państwo!

Praca z dziećmi jest jednym z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych

zajęć, którym się poświęcamy i które wykonujemy z pasją.

Żłobek jest miejscem przynoszącym nie tylko nowe doświadczenia, ale przede wszystkim spokój, radość i bezpieczeństwo.

Spełniamy funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom opieki w warunkach

bezpiecznych, zbliżonych do warunków domowych.Tylko bezwarunkowa akceptacja każdego dziecka oraz

kształtowanie jego pasji i ciekawości poznawczej umożliwi mu zharmonizowany i wszechstronny rozwój.

.. ...

..

.